+46 (0)31-760 60 16 info@prominova.se

Temperaturövervakning i nätverk TSIP

ThermoScan IP

(TSIP)

Temperaturövervakning – användarvänligt och billigt med TSIP

ThermoScan IP (TSIP) är ett system där sensorer för fukt- och/eller temperaturloggning ansluts till det lokala nätverket. Därifrån kan du utföra temperaturövervakning med hjälp av ThermoTrack WS eller ThermoScan IP.

ThermoScan IP-mjukvaran

Med TSIP-mjukvaran får du fukt- och temperaturövervakning i realtid. Du får tillgång till historik, grafer eller listor i utskriftsvänligt format som du sedan kan omvandla till PDF-format eller skicka till Excel. Du kan också bli varnad via mail eller Pop-Up om temperaturen eller luftfuktigheten befinner sig utanför det tillåtna intervallet. Sensorerna kan ställas in på olika samplingsintervall, alltså hur ofta temperatur och/eller luftfuktighet ska registreras. All data kan sparas på din dator i flera år för framtida behov och för att enkelt kunna överblicka historik och trender.

Hårdvara

Till ditt TSIP-system behövs hårdvara, det vill säga sensorer och SNC-gateways. Det är främst de kabelanslutna sensorerna som används. Det kan vara sensorer både för temperaturloggning och fuktloggning, eller sensorer enbart för temperaturloggning. De är anpassade för olika temperaturer och relativ luftfuktighet. Det finns särskilda sensorer optimerade för temperaturmätning i varmvattenrör, men också vanliga digitala sensorerna, utmärkta för mätning i exempelvis kylrum och inkubatorer. Det finns också sensorer anpassade för mer extrema temperaturer. Längden på kabeln är 2 meter, men det finns förlängningskablar på 3, 5 och 25 meter, vilket gör det lätt att ansluta sensorerna. Alla sensorer har dessutom ett serienummer för underlätta indetifikation och kalibrering. En SNC-gateway ansluter dina sensorer till ditt lokala nätverk, antingen via kabel eller WiFi, för att kunna skicka och logga data i molntjänsten eller online, för enkel temperaturövervakning. Bilderna nedan illustrerar de olika lösningarna.