+46 (0)31-760 60 16 info@prominova.se

Temperaturlogger

Thermo Button

Enklare, snabbare och billigare med smart mjukvara

Temperaturlogger Thermo Button gör temperaturmätning, temperaturövervakning, temperaturkontroll och temperaturloggning enkel.

Som världens minsta temperaturlogger är Thermo Button mycket lättplacerad och användbar i många olika situationer.

Thermo Button finns i fyra modeller: 21G är standardmodellen, 22L har extra hög noggrannhet, 22T är avsedd för lite högre temperaturer och 22E för ännu högre temperaturer.

Användningsområden för Thermo Button:
 • Temperaturlogger inom kyltransport
 • Kyllager
 • Industriella processer
 • Energikartläggning
 • Sjukhus
 • Organtransport
 • Laboratorier
 • Temperaturlogger för användning inom bioteknik
 • Serverrum etc
 • För fler exempel, se användningsområden!

INSTALLATION AV TEMPERATURLOGGER

1. Starta installationsprogammet Thermotrack på CD-skivan
2. Drivrutinen och programmet för USB-läsaren installeras på din PC
3. Stoppa i USB-kontakten med sladd, i USB-porten på din dator
4. Om du inte har en Accesskod till mjukvaran så välj DEMO-läge
5. Har du en Accesskod så kan du lägga in den nu
Thread 1/2” BSPP Thread / M32 Hex thread
6. Starta mjukvaran med dubbelklick på ikonen Thermotrack
7. Håll den rundade delen av loggern mot valfri sockel (det finns två)
8. Tryck på Mission längst till vänster för att ställa in värden såsom
9. Samplingsintervall – hur ofta tid och temperatur skall lagras
10. MIN-larm – vid för låg temperatur – helt frivillig, behöver du inte använda
11. MAX-larm – vid för hög temperatur – helt frivillig, behövs inte användas
12. Memory Roll-over – om du vill att minnet skall återanvändas om det blir fullt
Tryck här för att se ett utdrag från den svenska manualen

2.1 Direct Missionning

2.1.1 Flik General:

 • Start if Alarm (ej modell 21G):  Denna knapp påbörjar loggning så snart de av dig angivna gränsvärdena för hög och låg temperatur nås.
  Varning! Använder du detta alternativ får knappen absolut inte vara i alarmläge när du aktiverar uppdraget!
 • Start Delay:  Du kan förbereda ett uppdrag upp till 45 dagar i förväg (99 dagar för 22 L och T). Använd pilarna eller välj ett datum i kalendern.
 • Resolution:  Kan vara 0,5 ºC eller 0,1 ºC beroende på modell. Graden noggrannhet påverkar antalet mätningar knappen kan göra samt hur lång tid det tar innan knappen blir full. Dessa två värden räknas automatiskt ut när du ändrar resolution.
 • Sample Rate:  Välj hur ofta mätning ska ske, dvs. provtagningsintervallet. Använd pilen på höger sida för att öka eller minska intervallet. Detta påverkar också uppdragets varaktighet.
 • Synchro on PC Clock:  Vi rekommenderar att du synkroniserar knappens klocka med den på din pc.
 • Memory Rollover:  Knappen kan logga från 2048 till 8192 mätningar beroende på modell. När minnet är fullt så har du två möjligheter:
  – Du stoppar/stannar knappen genom att svara No och sparar i så fall alla data.
  – Du tillåter en rollover genom att svara Yes vilket gör att nästa mätning kommer att skriva över den första och så vidare. Du kommer då att hela tiden spara data för ett tidsintervall som bestäms av den sample rate och resolution du matat in.

2.1.2 Flik Temperature:

Du kan specificera tröskelvärden för hög respektive låg temperatur. Skulle dessa värden överskridas/underskridas så loggas ett larm. Mata in värdena för detta under denna flik.

Du kan också ställa in fördröjning för dessa larm. Skriv in värdet med knappsatsen eller använd pilen. Fördröjningsvärdet är en multiplicering av värdet för sample rate.

2.1.3 Flik Memory:

Knappen har ett minne som du kan spara den information i som hör till uppdraget. Denna information visas när man läser av knappen. Det kan t.ex. vara ett partinummer eller ett fordons-id.

Du kan mata in denna information i fritext (Free Text) eller i tabellform (Tabulated Form).

 • Free Text  – mata in texten direkt
 • Tabulated Form  – du har en tabell med två kolumner: Variable och Value. Exempel: I kolumnen Variable matar du in ”Fordon” och i kolumnen Valuematar du in ”Renault”.

2.1.4 Uppdrag (Mission):

Tryck på knappen Mission för att spara dina parametrar. Thermo Track summerar informationen åt dig innan du går vidare. Tryck på OK. Det nya uppdraget är nu aktiverat.

Varning! När du aktiverar knappen raderas föregående uppdrag och dess data. Försäkra dig om att du har sparat alla data innan du aktiverar knappen. 

Här hämtar du mjukvaran.

Här finns en länk till en annan sida med information på engelska om temperaturlogger Thermo Button.