+46 (0)31-760 60 16 info@prominova.se

Användningsområden

Serverrum och kylbilar

Temperaturloggning & övervakning

Det finns många användningsområden för din temperatur- eller fuktlogger. Skapa temperaturtrender, temperaturhistorik, fukttrender, fukthistorik, temperaturmätning, fuktmätning, serverövervakning, kylda lager, temperaturkontroll, fuktkontroll, temperaturövervakning, laboratorier, kyltransport, biotek, värmetransport, kvalitetssäkring, produktspårning, kvalitetskontroll, fuktövervakning, temperaturlogger, cold chain, rapportering, organtransporter, steriliseringskontroll och temperaturloggning, pastöriseringskontroll, kontroll av autoklaver, statistik, inom livsmedelsindustrin – HACCP, övervakning av blodtransporter är bara några av alla möjligheter som finns.

Loggern med radiodatalänk – ThermoScan RF – kan användas för trådlös temperaturövervakning, trådlös temperaturkontroll, som trådlös fuktgivare, trådlös temperaturgivare, till trådlös fuktmätning och trådlös temperaturmätning.

Det kommer efter hand finnas fler exempel på användningsområden på denna sida.

Temperaturloggning och temperaturövervakning i kylbilar

Till temperaturloggning och temperaturövervakning i kylbilar vid transport av mat, kylda drycker, glass eller andra kylvaror kan du använda en temperaturlogger av typen ThermoButton 21G eller 22L. 21G och 22L börjar mäta temperatur vid -40°C och kan därför även användas för kyltransporter av djupfrysta varor, medan modell HygroButton 23 kan användas för kyltransporter från -20°C, samtidigt som den mäter fuktnivån i det kylda utrymmet!

Temperaturövervakning i serverrum

Temperaturövervakning i serverrum kan vara användbart för att i tid varna för för höga temperaturer, då för hög värme kan förstöra hårddiskar, moderkort eller annan elektronik, i ett serverrum.

Det är möjligt att övervaka temperatur, fukt, ström(-bortfall) eller andra indikatorer på att temperaturen kan bli för hög.

Alarm kan sändas som email, eller omvandlas till SMS, för att larma i tid, så att det blir möjligt att förhindra att något går sönder, eller för att kunna minimera skador på känslig hårdvara.

För hög värme är den vanligaste orsaken till att en hårddisk i exempelvis en server, går sönder. För att undvika hårddisk-krascher eller andra hårdvarufel, kan du använda en trådlös temperaturlogger. Du får då temperaturdata och larm i realtid, vilket bidrar till att undvika större haverier eller dataförluster.