+46 (0)31-760 60 16 info@prominova.se

Koldioxidlogger

Smart koldioxidövervakning

Koldioxidlogger gör CO-mätning, CO2-kontroll och CO2-övervakning mycket enkel.

Denna koldioxidlogger är den enda logger som samtidigt kan mäta CO2/koldioxid, temperatur och fukt. Dessutom visar displayen i klartext om CO2-/koldioxidnivån, är bra eller inte. Loggern visar också datum och tid för varje sampling. Alla dessa uppgifter syns tydligt på den stora displayen.

Det medföljer en mjukvara till varje koldioxidlogger som gör det möjligt att spara data, skriva ut värden för att på så vis kunna visa och bevisa hur bra eller dålig miljön är i en viss lokal. Loggern är lättplacerad då den går att ställa på en hylla eller liknande. Loggern använder nätdel i stället för batterier och är användbar i en mängd olika situationer.

Användningsområden för Thermo Button:
 • Kontroll av temperatur-, fukt- och CO2-/koldioxidnivå
 • Övervakning av koldioxidnivå
 • Konferensanläggningar
 • Kontroll av CO2-nivå
 • Energikartläggning
 • Konferenslokaler
 • Industrilokaler
 • Laboratorier
 • Klassrum
 • Sjukhus
 • Kontor
 • Biotek
 • Lager
Nedan följer lite mer text i form av en kort svensk instruktion för hur du installerar systemet på din dator.

Det hela är mycket enkelt och tar bara några minuter:

1. Installera USB-drivrutinen från CD-skivan genom att öppna mappen USB-DRIVER och köra filen som heter “CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe” (detta gäller om du har Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista). Om du har Windows 98SE så använder du i stället filen “CP210x_VCP_Win98SE.exe”.
För mer anvisningar om detta steg – läs PDF-manualen “USB-KABEL_22354_BDA_Installationsanvisningar_EN.pdf” som finns i mapp USB-DRIVER
2. Installera sedan mjukvaran genom att öppna mappen MJUKVARA och sedan dubbelklicka på filen “CDL210-V1.1-DE.exe”. Installationsspråket är på tyska. Först ombes du installera Microsoft .NET . Tryck då på Installieren, även om du vet (kan du kontrollera I Kontrollpanelen) att du har en nyare version på din dator, av .NET. Installationen pågår en stund men avbryts med meddelandet att det blev fel vid installationen (fast på tyska). Tryck då påFortsetzen, så fortsätter installationen.
3. Koppla nu in nätdelen till logger och sedan USB-kabeln till datorn och den lilla kontakten till logger. Det kommer ta en stund innan logger är installerad på datorn, men sedan kan du starta själva mjukvaran, som nu lär finnas på skrivbordet.
4. Vid start är allt på tyska. Välj därför först språk till engelska under SETTINGS—LANGUAGE. Programmet startar sedan om och allt är nu på engelska.
5. Under INFO—LOGRATE CALCULATOR kan du ställa in samplingsfrekvens, start och stop, eller tryck på LOG på loggern om du vill logga manuellt på själva logger. Tryck sedan på UPDATE I mjukvaran för att tanka hem data; temperature, tid+datum, luftfuktighet och CO2-halt i ppm.

Här är senaste installationsfilen (ZIP) för Windows XP och Windows 7, 32- respektive 64-bitar.
Dessutom behövs eventuellt .NET-tillägget.

Koldioxidloggern visar även följende i displayen:

 • Omgivningens temperatur
 • Relativ fuktighet, RH
 • Datum
 • Klockslag